Kinesitherapie

Kinesitherapie is een behandelmethode voor klachten aan uw spieren, banden, gewrichten en zenuwen, ofwel uw bewegingsapparaat. Bij uw eerste afspraak vormt onze therapeut een zo volledig mogelijk beeld van uw klachten, door u eerst te onderzoeken en vragen te stellen. Vervolgens stelt onze therapeut samen met u een behandelplan op.

Dit behandelplan is maatwerk. Elk mens is anders, elke klacht is anders en elk lichaam reageert anders. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de klacht en de ernst ervan. Naast het behandelen van klachten besteden we ook veel aandacht aan het voorkomen van terugkeer van uw klachten.

Een kinesitherapeutische behandeling duurt een half uur tot een uur en kan bestaan uit adviseren, informeren, oefenen en sturen van bewegingen, coördinatieoefeningen, spierkrachttraining, het voorzien in hulpmiddelen en/of massage.

Revalidatie

Revalidatie richt zich op herstel of verbetering van mogelijkheden bij mensen met blijvend of langdurig lichamelijk letsel of met een functionele beperking.

Revalidatie betreft complexe problematiek als gevolg van ziekte, een ongeval of een aangeboren aandoening. De indicatie voor behandeling na een verwijzing wordt gesteld door de revalidatiearts of specialist Heeft u een operatie aan uw rug, knie, enkel of schouder gehad? Ook voor post-operatieve revalidatie kunt u bij ons terecht. Wij zorgen voor een zeer nauwkeurig opgezet revalidatieschema / programma. Medifit Waarschoot heeft ruime ervaring met het verzorgen van revalidatie na diverse operaties. Samen met u streven wij ervoor dat u aan uw operatie geen blijvende beperking overhoudt.

Met revalidatie beogen we een zo groot mogelijke zelfstandigheid van de patiënt, waardoor hij of zij minder afhankelijk is van zorg (mantelzorg, thuiszorg en professionele zorg). Met deze zelfstandigheid bedoelen we tevens (maatschappelijke) reïntegratie in werk, onderwijs, sport, hobby’s etc.

Als u bij ons komt voor revalidatie, stellen we na een ‘’intake’ door één van de therapeuten een voor u geschikt bewegingsprogramma op. U kunt ervoor kiezen om intensief begeleid te worden in de vorm van personal training. Uw programma kan een vervolg zijn op reguliere fysiotherapie of een revalidatieprogramma elders.

Het doel van uw revalidatie bij Medifit Waarschoot is dat u weer optimaal kunt functioneren, wonen, werken en sporten.

Medische trainingstherapie

Medische trainingstherapie is geschikt voor u als u kampt met chronische pijnklachten (rugklachten, RSI, bekkeninstabiliteit, Whiplash, reumatische klachten), overgewicht of met andere medische klachten waarvan wordt verwacht dat ze aanzienlijk zullen verbeteren door training.

Als deze behandeling op verwijzing van uw huisarts of specialist geschiedt, zal uw ziektekostenverzekeraar deze trainingen doorgaans vergoeden.

Bij Medifit Waarschoot traint u onder begeleiding van een van onze therapeuten aan de hand van een voor u op maat gemaakt oefenprogramma. In een uur doorloopt u uw persoonlijke trainingsschema. Door het voor u op maat gemaakte programma traint u op een veilige en efficiënte manier. Omdat we kleine groepen hanteren, krijgt u voldoende aandacht, en houdt de therapeut het overzicht. Hij of zij past uw oefenprogramma op tijd aan, zodat u profijt blijft halen uit uw training.

In onze trainingsruimte staat de modernste apparatuur tot uw beschikking. De apparaten gebruikersvriendelijk, veilig in gebruik en nauwkeurig in te stellen op uw trainingsniveau.