Osteopathie bij kinderen

400

Osteopathie is door zijn zachtheid en efficiëntie een geneeswijze welke  uitermate geschikt is voor kinderen. Door de zachte mobilisatie en manipulatietechnieken zijn bijwerkingen zeldzaam en wordt behandeling door het kind als aangenaam ervaren.

De benadering van een kind is anders dan die van een volwassene. Hier zal er ook een anamnese plaatsvinden, maar die verloopt via de ouders. Geert zal naast de anamnese ook heel veel informatie uit de observatie van de zuigeling of het kind halen.

Osteopathie = Fun!

Voor het onderzoek wordt het kind uitgekleed op de luier of onderbroek na. Het kind wordt nauwkeurig geobserveerd. Is het kind actief, hoe beweegt het, is er een goede grip van de handen, hoe krachtig is het huilen, etc. Het lichaam wordt eerst als een geheel benaderd om dan de afzonderlijke delen te doorgronden. Geert zal de verschillende structuren zoals de schedelbeenderen, de nek, de rug, het bekken, de buik en eventueel de gewrichten heel zachtjes palperen en bewegen.


De meeste mensen zijn van oordeel dat er bij een klein kind geen spanning of stress in het lichaam aanwezig kan zijn, omdat ze zo jong en flexibel zijn. In praktijk blijkt dit anders te zijn! Een ogenschijnlijk gemakkelijke bevalling vraagt veel van de baby en moeder. Tijdens het baren ondergaat het babyhoofdje enorme krachten tengevolge van de weeën. De schedelbeenderen worden verschoven om het hoofdje te verkleinen om zo de uitdrijving door de bekkenopening mogelijk te maken. Omdat de structuren van het hoofd nog vervormbaar zijn, levert dit over het algemeen geen problemen op.

Soms verloopt de bevalling niet soepel door langdurige weeën, trage ontsluiting, vacuüm- of forcepsverlossing of door het eventuele duwen op de buik van de moeder. Deze extra krachten werken natuurlijk ook in op de baby. Wanneer deze mechanische krachtinwerkingen niet verwerkt kunnen worden door het kleine babylichaampje, kan dit naar de toekomst een verstorende factor in alle ontwikkelingsaspecten van het kind zijn. Het kind zal zich namelijk proberen aan te passen aan de ontstane beperkingen.


Wanneer er een blokkade aanwezig is van de bovenste nekwervels ontstaat er een negatieve spanning in de nekspieren. Onze lichaamshouding en vele functies van ons lichaam worden reflexmatig gestuurd vanuit de nek en schedel. Als het hoofdje of de nek getordeerd blijft na de bevalling zal ook de rest van het lichaam zich asymmetrisch ontwikkelen. Bovendien zullen de structuren in het lichaam zich aan deze torsie moeten aanpassen.

Nu begrijpt u de impact op het hele lichaam. Het is belangrijk dat prikkels van zintuigen goed verwerkt kunnen worden. De wervelblokkades maken het verwerken van prikkels moeilijker en dit kan zich uiten in verstoring van lichaamsbewegingen en evenwicht. Een osteopathische controle met indien nodig een behandeling kan van grote waarde zijn op de ontwikkeling van het kind en aldus een grote positiev impact voor de rest van het leven van een opgroeiend kind.


Bij peuters en oudere kinderen kunnen de klachten ook andere oorzaken hebben. De lichaamsweefsels kunnen hun natuurlijke beweeglijkheid verliezen na bijvoorbeeld een val, ziekte of operatie. Ook tijdens of na een groeispurt kunnen problemen zich voordoen.


Osteopaat Geert Baert behandelt onder meer kinderen met:


 • hoofdpijn
 • hyperactiviteit
 • scoliose
 • obstipatie
 • (chronische) buikpijn van functionele aard
 • bedplassen
 • keel- neus- en oorproblemen
 • eczeem
 • allergieën
 • astma
 • motorische ontwikkelingsproblemen
 • gedrag- en leerproblemen
 • dyslexie en dyspraxie
 • Ontwikkelingsretardatie en leermoeilijkheden
 • Autismespectrumstoornissen, ASS, ADD, ADHD, DCD
 • Immuniteitsproblemen, afweerstoornissen, recidiverend infecties
 • Chronische ademhalingsproblemen, pneumonie, luchtwegontstekingen